Stone Foundation at DIET Vomaravalli.

stone Foundation by Shri Dharmana prasad Rao at DIET Vomaravalli